Onze sponsors

  
  

 

Omdat onze jeugdafdeling, de afgelopen jaren zo explosief is gegroeid, heeft men het zaak gevonden om de structuur waarin gewerkt wordt, eens onder de loep te nemen. Zo is gebleken dat op technisch gebied, nog voldoende winst valt te boeken. Aan ons de schone taak, structuur aan te brengen bij onze jeugd. Zolang dit maar niet ten kosten gaat van ‘onze V.V. IJmuiden cultuur’!


Onze visie,

is eigenlijk heel simpel! Kinderen ‘moeten’ van alles, leuk of minder leuk. Maar hoe leuker kinderen iets vinden, hoe makkelijker zei dit oppikken.

Ons punt 1 is dan ook, ‘plezier’!

Maar om beter te worden in dingen, zullen we moeten herhalen, en herhalen is vaak minder leuk! Net als verliezen, dat is ook minder leuk! Maar moeten we dan alles op alles te zetten, om altijd maar te winnen!? Kunnen we winnen misschien een beetje ondergeschikt maken aan leren!? Kunnen we een manier bedenken waarbij herhalen niet meer saai of minder leuk is? Ik denk van wel! Ik denk dat je niet moet voorkomen dat kinderen vallen (verliezen), maar dat je ze een hand moet bieden om weer op te staan (training)! Verliezen is niet leuk, maar je leert er wel van! En als we kinderen dit duidelijk kunnen maken, dan winnen we met z’n allen, toch!?

 

Hoe willen we dit gaan doen,

Dat alle kinderen evenveel aandacht verdienen, is wel duidelijk. Maar is dit ook het geval? Krijgen alle kinderen altijd evenveel aandacht?

Iedereen die ooit gevoetbald heeft, weet dat dit niet het geval is. Bewust of onbewust. Het eerste elftal is vaak net ff belangrijker dan de andere, en dat is jammer. Hier willen ‘wij’ wat aan doen. Er komt bij IJmuiden dit seizoen een ‘voetbalstructuur’ op de training. Een kleine schets van hoe dat er dan uit gaat zien.

We hebben aankomend seizoen 4 F-junioren en 8 E-junioren teams, met elk een trainer én een leider (dit zal een ouder worden). De trainer zal door de technisch jeugd coördinator worden aangesteld. En samen zullen we ouders benaderen om eventueel te helpen als leider. (onze jeugdtrainers bezitten nog geen rijbewijs of voetballen nog zelf)

Alle teams zullen iedere training een ‘circuit’ met voetbalvormen gaan afleggen. Variërend van technische vaardigheden, tot fysieke vaardigheden, en van tikkieloop tot pass en trap vormen. Iedere trainer krijgt met zijn team 6 min. per oefening, en de teams draaien hierbij van voetbalvorm naar voetbalvorm. Als dit ‘circuit’ is afgelegd gaan alle spelers met hun eigen trainer naar een tweede veld, om daar partijspelletjes te doen. Zo combineren we training (herhalen), met spelletjes (plezier)! De training zal ongeveer 60-70 minuten in beslag gaan nemen. Deze structuur gaan we hanteren voor de F én E-junioren, en leggen zo een prima basis voor de jeugdspeler als het gaat om ‘basisvaardigheden van voetbal’. Binnen deze structuur zullen we uitgaan van of rekening houden met, ‘de leeftijdsspecifieke kenmerken’ van de verscheidene lichtingen.

Dit alles klinkt misschien wat professioneel, maar het is maar hoe we dit invullen, en daarbij benadruk ik nog maar eens, het sleutelwoord, ‘PLEZIER’! Op deze manier kunnen/hopen we dus ook meteen onze eigen trainers op te leiden. Deze zullen dan ook onder de vleugels van de Technisch Jeugdcoördinator, en zijn verantwoordelijkheid vallen.

Rest nog het verhaal ‘keepers’. Zoals het er nu voorstaat, hebben wij keeperstraining ingepland vanaf de A1 tot de E8. Bij de F-jes kiezen wij bewust niet voor keeperstraining. Dit heeft alles te maken met het feit, dat keepers zich pas op latere leeftijd ontwikkelen. Onze selectie keeperstrainer heeft een structuur bedacht, waarbij onze jeugdkeepers de getrainde oefenstof mogen overbrengen op de onderliggende categorie. Zo trainen de keepers van de selectie, de A-junioren keepers. De A-juniorenkeepers trainen dan weer de B-junioren keepers, enz enz enz… tot en met de E-pupillen keepers. Bij de kleinere zal uiteraard toezicht gehouden worden door de keeperscoördinator en de A-selectie keepers….

Waar v.v. IJmuiden dus voor kiest, is “een algemene basisopleiding” voor iedereen!Spelers of speelsters, of deze nou voetballen of keepen. Of misschien wel klaar zijn met voetballen en trainen willen gaan geven.

Met veel vrijwilligers proberen wij er keer op keer, weer het beste van te maken.

 

 

 

 

Sponsorkliks
Weerbericht