• Algemene Ledenvergadering V.V. IJmuiden

  16 okt 2021
 • Algemene Ledenvergadering V.V. IJmuiden,
  dinsdag 9 november 2021.
  Aanvang 20.00.u  Clubhuis Tolsduinerlaan 8 Velsen Zuid.

   

  1. Opening en in Memoriam.
  2. Notulen ledenvergadering 12 november 2019.
  3. Ingekomen stukken.
  4. Financieel Jaarverslag 2019/2020.
  5. Verslag kascommissie + benoeming nieuwe kascommissie.
  6. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 1-7-2021.
  7. Voorstel statutenwijziging + stemming
   De conceptstatuten zijn vanaf heden digitaal in te zien op onze website www.vvijmuiden.nl en fysiek vanaf 3 november 2021 in onze clubhuis.
  8. Pauze.
  9. Contributie 2021-2022.
  10. Begroting 2021-2022.
  11. Sportpark en clubgebouw.
  12. Jubilarissen.
  13. Rondvraag.
  14. Afsluiting.