21-06-2023: Voorlichtingsavond bestuur V.V. IJmuiden -

21-06-2023: Voorlichtingsavond bestuur V.V. IJmuiden

21-06-2023: Voorlichtingsavond bestuur V.V. IJmuiden

21 juni 2023 12:00

René van der Plas - www.vvijmuiden.nl © 08-06-2023

Het bestuur nodigt al haar leden, kader, vrijwilligers uit om op 21 juni 2023 mee te denken, te participeren t.a.v. de ontwikkelingen bij de voetbalvereniging.

Voorlichtingsavond_bestuur_21-06-23.jpg

Onze mooie vereniging is groeiende, is bloeiend en de omgeving op het sportpark Schoonenberg is aan het veranderen!
Er ligt sinds oktober 2022 een mooi kunstgrasveld en de andere velden zijn nu in de 2e fase herindeling Schoonenberg aan de beurt.

De grote veranderingen die bij de club hebben plaatsgevonden, de veranderingen en uitdagingen die ons nog te wachten staan, vragen niet alleen de aandacht van het bestuur, maar ook aan de leden, trainers, coördinatoren, ouders/verzorgers, vrijwilligers en donateurs.

Dit is de insteek waarom het bestuur haar leden en al die andere betrokkenen wilt uitnodigen voor een voorlichtingsavond!

Het is de bedoeling van deze avond dat eenieder geïnformeerd gaat worden over de recentelijke ontwikkelingen bij de club, de nieuwe bestuursopzet en zaken die besproken zijn tijdens de laatste algemene ledenvergadering. 

Heb je als lid, trainer, ouder/verzorger, vrijwilliger interesse? Sluit je dan aan bij deze bijeenkomst in de kantine!

Tijdens de avond zal tevens Dennis 't Hart als nieuwe vrijwilligerscoördinator geïntroduceerd worden en de bestuursleden zullen tevens de ontwikkelingen en de stand van zaken van hun verantwoordelijkheidsgebied / pijler toelichten.

Op deze avond is het ook mogelijk om je aan te melden en aan te sluiten bij één van de pijlers.

Komt allen naar de kantine van V.V. IJmuiden! 
Adres: Tolsduinerlaan 8, 1981 EG Velsen-Zuid

Tot de 21e juni!


logo.png
Delen

Lees meer over:
#vvijmuiden1

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!