•  

  Trainingsschema 2019-2020 en indeling kleedkamers 1

  Ma C1 (klein) C2 (klein) D Noord D Zuid E Zuid E Noord F Noord F Zuid Dins. C1 (klein) C2 (klein) D Noord D Zuid E Zuid E Noord F Noord F Zuid Woe C1 (klein) C2 (klein) D Noord D Zuid E Zuid E Noord F Noord F Zuid Don C1 (klein) C2 (klein) D Noord D Zuid E Zuid E Noord F Noord F Zuid
  16:00 16:00 16:00 Mini Mini 16:00
  16:15 16:15 16:15 Mini Mini 16:15
  16:30 16:30 JO9-2 16:30 Mini Mini 16:30 JO9-2
  16:45 16:45 JO9-2 16:45 Mini Mini 16:45 JO9-2
  17:00 17:00 JO12-1 JO12-2 JO9-2 17:00 17:00 JO12-1 JO12-2 JO9-2
  17:15 JO8-2/3 JO9-1 JO9-3 17:15 JO12-1 JO12-2 JO9-2 17:15 JO8-2/3 JO9-1 JO9-3 17:15 JO12-1 JO12-2 JO9-2
  17:30 JO8-2/3 JO9-1 JO9-3 17:30 JO12-1 JO12-2 JO10-4 17:30 JO8-2/3 JO9-1 JO9-3 17:30 JO12-1 JO12-2 JO10-4
  17:45 JO8-2/3 JO9-1 JO9-3 17:45 JO12-1 JO12-2 JO13-1 JO13-2 JO10-4 17:45 JO8-2/3 JO9-1 JO9-3 17:45 JO12-1 JO12-2 JO14-1 JO14-2 JO10-4
  18:00 JO8-1 JO8-2/3 JO9-1 JO9-3 18:00 JO13-1 JO13-2 Keepers JO10-4 JO17-2 JO17-1 18:00 JO8-1 JO8-2/3 JO9-1 JO9-3 MO7/8 18:00 JO14-1 JO14-2 JO10-4 JO17-2 JO17-1
  18:15 JO8-1 18:15 Keepers onderbouw JO13-1 JO13-2 Keepers JO10-4 JO17-2 JO17-1 18:15 JO8-1 MO7/8 18:15 Keepers onderbouw JO14-1 JO14-2 JO10-4 JO17-2 JO17-1
  18:30 JO10-1/2 JO10-3 JO8-1 MO17-1 JO15-1 18:30 Keepers onderbouw JO13-1 JO13-2 Keepers JO16-1 JO17-2 JO17-1 18:30 JO10-1/2 JO10-3 JO8-1 MO7/8 JO15-1 18:30 Keepers onderbouw JO14-1 JO14-2 MO17-1 JO16-1 JO17-2 JO17-1
  18:45 JO10-1/2 JO10-3 JO8-1 MO17-1 JO15-1 18:45 JO11-1 JO11-2 JO13/14-1 JO13/14-2 Keepers JO16-1 JO17-2 JO17-1 18:45 JO10-1/2 JO10-3 JO8-1 MO7/8 JO15-1 18:45 JO11-1 JO11-2 JO13/14-1 JO13/14-2 MO17-1 JO16-1 JO17-2 JO17-1
  19:00 JO10-1/2 JO10-3 MO13-1 MO13-2 MO17-1 MO15-1 MO11-1 JO15-1 19:00 JO11-1 JO11-2 JO14-1 JO14-2 Keepers JO16-1 JO17-2 JO17-1 19:00 JO10-1/2 JO10-3 MO13-1 MO13-2 MO15-1 MO11-1 JO15-1 19:00 JO11-1 JO11-2 JO13-1 JO13-2 MO17-1 JO16-1 JO17-2 JO17-1
  19:15 JO10-1/2 JO10-3 MO13-1 MO13-2 MO17-1 MO15-1 MO11-1 JO15-1 19:15 JO11-1 JO11-2 JO14-1 JO14-2 Keepers JO16-1 JO17-2 JO17-1 19:15 JO10-1/2 JO10-3 MO13-1 MO13-2 MO15-1 MO11-1 JO15-1 19:15 JO11-1 JO11-2 JO13-1 JO13-2 MO17-1 JO16-1 JO17-2 JO17-1
  19:30 Keepers MO13-1 MO13-2 MO17-1 MO15-1 MO11-1 JO15-1 19:30 JO11-1 JO11-2 JO14-1 JO14-2 Keepers JO16-1 19:30 Keepers MO13-1 MO13-2 Waterloo MO15-1 MO11-1 JO15-1 19:30 JO11-1 JO11-2 JO13-1 JO13-2 MO17-1 JO16-1
  19:45 Keepers MO13-1 MO13-2 MO15-1 MO11-1 19:45 WU voor wedstrijd JO14-1 JO14-2 Keepers 19:45 Keepers MO13-1 MO13-2 Waterloo MO15-1 MO11-1 19:45 JO13-1 JO13-2
  20:00 Keepers MO19-1 Dames 1 Selectie 20:00 WU voor wedstrijd Keepers Selectie Selectie Selectie 20:00 Keepers Wedstrijden Waterloo 20:00 Overige S MO19-1 Dames 1 Selectie Selectie Selectie
  20:15 Keepers MO19-1 Dames 1 Selectie 20:15 Wedstrijden Keepers Selectie Selectie Selectie 20:15 Keepers Wedstrijden Waterloo 20:15 Overige S MO19-1 Dames 1 Selectie Selectie Selectie
  20:30 Keepers MO19-1 Dames 1 Selectie 20:30 Wedstrijden Keepers Selectie Selectie Selectie 20:30 Keepers Wedstrijden Waterloo 20:30 Overige S MO19-1 Dames 1 Selectie Selectie Selectie
  20:45 Keepers MO19-1 Dames 1 Selectie 20:45 Wedstrijden Selectie Selectie Selectie 20:45 Keepers Wedstrijden Waterloo 20:45 Overige S MO19-1 Dames 1 Selectie Selectie Selectie
  21:00 MO19-1 Dames 1 Selectie 21:00 Wedstrijden Selectie Selectie Selectie 21:00 Wedstrijden 21:00 Overige S MO19-1 Dames 1 Selectie Selectie Selectie
  21:15 MO19-1 Dames 1 Selectie 21:15 Wedstrijden Selectie Selectie Selectie 21:15 Wedstrijden 21:15 Overige S MO19-1 Dames 1 Selectie Selectie Selectie
  21:30 21:30 Wedstrijden 21:30 Wedstrijden 21:30
  21:45 21:45 Wedstrijden 21:45 Wedstrijden 21:45
  22:00 22:00 Wedstrijden 22:00 Wedstrijden 22:00
  22:15 22:15 22:15 22:15
  22:30 22:30 22:30 22:30
  Jongens / Heren Jongens / Heren Jongens / Heren Meisjes / Dames
  Mini's Wo 16.00 uur - 17.00 uur JO13-1 Di 17.45 uur - 19.00 uur (15 min overlap JO14-1) Keepers Dinsdag avond MO7/8 Wo 18.00 uur - 19.00 uur
  JO8-1 Ma & Wo 18.00 uur - 19.00 uur Do 18.45 uur - 20.00 uur (15 min overlap JO14-1) 18.00 uur - 19.00 uur (JO13-14) 4 man MO11-1 Ma & Wo 19.00 uur - 20.00 uur
  JO8-2 Ma & Wo 17.15 uur - 18.15 uur JO13-2 Di  17.45 uur - 19.00 uur (15 min overlap JO14-2) 19.00 uur - 20.00 uur (JO15-16-17) 4 man MO13-1 Ma & Wo 19.00 uur - 20.00 uur
  JO8-3 Ma & Wo 17.15 uur - 18.15 uur Do 18.45 uur - 20.00 uur (15 min overlap JO14-2) 20.00 uur - 21.00 uur (Senioren) 4 man MO13-2 Ma & Wo 19.00 uur - 20.00 uur
  JO9-1 Ma & Wo 17.15 uur - 18.15 uur JO14-1 Di 18.45 uur - 20.00 uur (15 min overlap JO13-1) MO15-1 Ma & Wo 19.00 uur - 20.00 uur
  JO9-2 Di & Do 16.30 uur - 17.30 uur Do 17.45 uur - 19.00 uur (15 min overlap JO13-1) MO17-1 Ma & Do 18.30 uur - 19.45 uur
  JO9-3 Ma & Wo 17.15 uur - 18.15 uur JO14-2 Di 18.45 uur - 20.00 uur (15 min overlap JO13-2) Selectie Di & Do 20.00 uur - 21.30 uur MO19-1 Ma & Do 20.00 uur - 21.30 uur
  JO10-1 Ma & Wo 18.30 uur - 19.30 uur Do 17.45 uur - 19.00 uur (15 min overlap JO13-2) Extra training --> ma 20.00 uur - 21.30 uur Dames Ma & Do 20.00 uur - 21.30 uur
  JO10-2 Ma & Wo 18.30 uur - 19.30 uur
  JO10-3 Ma & Wo 18.30 uur - 19.30 uur JO15-1 Ma & Wo 18.30 uur - 19.45 uur Overige S Do 20.00 uur - 21.30 uur Meisjes / Dames
  JO10-4 Di & Do 17.30 uur - 18.30 uur JO16-1 Di & Do 18.30 uur - 20.00 uur Keepers Maandag of woensdag avond. Tijden nog vrij invulbaar
  JO11-1 Di & Do 18.45 uur - 19.45 uur JO17-1 Di  &  Do 18.00 uur - 19.30 uur
  JO11-2 Di & Do 18.45 uur - 19.45 uur JO17-2 Di  &  Do 18.00 uur - 19.30 uur
  JO12-1 Di & Do 17.00 uur - 18.00 uur
  JO12-2 Di & Do 17.00 uur - 18.00 uur
  Keepers onderbouw. Di & Do 18.15 uur - 18.45 uur


  Trainingsschema 2019-2020 5