• Uit het bestuur.

    IJmuiden heeft de laatste tijd te maken gehad met een toename van het aantal voetballers. Hier zitten veel vrouwen en meisjes bij.

    Het bestuur van de VV IJmuiden bestaat op dit moment louter uit mannen. Graag zouden wij hier variatie in willen aanbrengen. Nu is het moment om tot een bestuur toe te treden. Dus stel u als Vrouw (Man mag natuurlijk ook) beschikbaar.

    Welke werkzaamheden worden er van een bestuurslid van de voetbalvereniging IJmuiden verwacht ? Ongeveer één keer in de zes weken op zaterdagmiddag een bestuursdienst lopen van 12 tot 16.30. Eén keer in de maand (met uitzondering van de zomervakantie) een vergadering op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur. De overige communicatie binnen het bestuur vindt plaats via email of Whatsapp.

    Heeft u vragen stel ze aan de bestuursleden. Wie dit zijn zie https://www.vvijmuiden.nl/bestuur/
    Of stuur een mail naar bestuur@vvijmuiden.nl