• 24 januari a.s. zal de laatste termijn van de contributie worden geïncasseerd.

    Bestuur vv IJmuiden