• In de laatste week van augustus (week 35) zullen de (1e termijn van de) contributies seizoen 2019/2020 worden geïncasseerd.

    Bestuur vv IJmuiden