• Bij een gestaakte wedstrijd waarbij er sprake is van (zeer) fysiek geweld, gaan we als volgt te werk:

  1. Scheidsrechter maakt een verslag en voegt dit toe aan het (digitale) wedstrijdformulier.
  2. Voorzitter en bestuurslid Tuchtzaken worden op de hoogte gebracht.
  3. Bestuurslid Tuchtzaken zal meteen contact opnemen met de KNVB.
  4. Verklaring van minimaal 2 personen die het incident hebben waargenomen, maar liefst zoveel mogelijk getuigen (spelers, staf, bestuursleden en/of toeschouwers) .
  1. De aanvoerder, trainer of leider van desbetreffend team gaat dezelfde dag nog een melding maken bij de KNVB via het meldpunt wanordelijkheden op onderstaande website:  https://www.knvb.nl/over-ons/contact/wanordelijkheden
  2. Slachtoffer van het fysieke geweld maakt foto's van de verwondingen en doet aangifte op het politiebureau en voegt dit toe aan het dossier. Eventueel een bezoek brengen aan een arts.
  3. Overige informatie welke ons inziens relevant zou kunnen zijn voor een eventueel onderzoek.