• Zaterdag 17 augustus j.l. is op 96-jarige leeftijd overleden ons erelid Piet Boudesteyn.
  In 1949 meldde Piet zich aan als lid van onze vereniging. Eerst als voetballer en daarnaast vanaf 1954 als secretaris. Het secretariaat heeft Piet een kleine 25 jaar gedaan tot en met 1978.

  Zijn werkzaamheden kon grotendeels doen op zijn bedrijf VICO, waar hij directeur was. Het was dan ook de VICO die onze eerste sponsor werd in de clubgeschiedenis. Als secretaris was Piet nog van het oude stempel. Wilde iemand lid worden dan moest hij bij hem lang komen om te zien “wat voor vlees hij in de kuip had”.

  Na zijn terugtreden als bestuurslid bleef Piet een trouwe supporter bij het eerste elftal, waarbij hij veelal onze vereniging vertegenwoordigde bij het bestuur van de tegenstander. Hij hield alles bij rond de club een had een grote verzameling opgebouwd. Een paar jaar geleden heeft hij deze aan de vereniging overgedragen.

  In 1982 werd Piet tot erelid van onze vereniging benoemd. Van de KNVB kreeg hij gelijktijdig de zilveren bondspeld uitgereikt. Een halfjaar later werd Piet op Koninginnedag koninklijk onderscheiden met een gouden eremedaille.

  De laatste jaren kwam Piet nog een enkele keer bij de club. Door zijn steeds minder worden gezichtsvermogen werd dat steeds moeizamer.

  We zijn Piet heel veel dank verschuldigd