• V.V. IJmuiden bestaat dankzij de inzet van sporters en van vrijwilligers. Daarbij vinden we het als bestuur belangrijk dat we met elkaar ervaren dat er sprake is van een veilige sportomgeving voor iedereen. We willen een vereniging zijn waar iedereen zich prettig voelt.

    Daarnaast willen we als bestuur voorbereid zijn om professioneel en adequaat om te gaan met de gevolgen als ongewenst gedrag toch aan de orde is. Daarom stellen wij tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor om twee Vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) te installeren.

    Vertrouwenscontactpersonen zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen en klachten rond seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Spelers, trainers/elftalleiders, ouders, vrijwilligers en bestuursleden kunnen een melding doen bij deze Vertrouwenscontactpersonen. Deze meldingen kunnen variëren van pesten, verbale intimidatie, discriminatie en niet-functionele of ongewilde aanrakingen tot aanranding, verkrachting en seksueel misbruik.

    Vertrouwenscontactpersonen verzorgen de eerste opvang. Bij hen kunnen mensen, volledig in vertrouwen, hun verhaal doen en mogelijke vervolgstappen bespreken. Afhankelijk van de ernst van de situatie en de behoefte van de melder, schakelen de Vertrouwenscontactpersonen de expertise van het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF in. Hier zitten professionals met specialistische kennis op het gebied van begeleiding rond seksuele intimidatie. Zij kunnen de melder verder adviseren en ondersteunen en samen het vervolgtraject bepalen.

    Het bestuur stelt voor om Karin Noorman en Bas Koppes te benoemen als VCP’s bij V.V. IJmuiden. Karin is moeder van een jeugdspeler en Bas is elftalleider bij IJmuiden 6. Beiden hebben bij de Academie voor Sportkader (NOC*NSF) de cursus voor VCPs gevolgd. Vanuit hun dagelijkse (werk)praktijk zijn zij gewend aan de vertrouwelijkheid die komt kijken bij de rol van VCP. Karin en Bas zijn tijdens de ALV aanwezig en uiteraard bereid om vragen te beantwoorden. Ook neemt het bestuur tijdens de ALV de gelegenheid om de volgende stappen voor een Veilig Sportklimaat aan jullie voor te leggen.