• Update, Upgrade, Board, Renew, Improve, Improvement

  Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en vrienden van VV. IJmuiden,

   

  Momenteel leven we in een wereld die volledig wordt beheerst door het verschrikkelijke Corona virus.

  Veel dingen die tot zo’n 4 weken geleden de normaalste zaak van de wereld waren zijn al lang niet meer vanzelfsprekend.
  Ook binnen onze vereniging zijn er meerdere leden of wel directe familieleden besmet met het virus. Helaas zijn er inmiddels ook leden die een familielid of een goede bekende zijn verloren door deze ramp.

  Onze gedachten gaan dan ook uit naar hen, Ik wens u en jullie namens het bestuur en de jeugdcommissie van onze vereniging alle sterkte toe om dit te verwerken.


  Dat voetbal in deze tijden slechts bijzaak is, spreekt voor zich. Dat de KNVB in een eerder stadium heeft besloten de competitie te staken is volkomen logisch en naar onze mening de enige juiste beslissing.

  Dat er leden teleurgesteld zijn over dit besluit is natuurlijk logisch en tekent ook de beleving van deze mensen. Ik durf echter te stellen dat ook zij alle begrip hebben voor de situatie, want gezondheid staat boven alles en dat besef leeft ongetwijfeld bij iedereen.

  Hoewel het momenteel stil is op ons sportpark wordt er achter de schermen, zij het gepast, doorgewerkt aan de toekomst.
  Momenteel zijn we druk bezig met het inzichtelijk maken van de financiële consequenties als gevolg van deze crisis. We stellen ons de vraag hoe we dit tot het minimum kunnen beperken en wat het voor gevolgen heeft op de langere termijn.
  iedereen begrijpt dat het niet afmaken van de competitie en het missen van evenementen zoals de jaarlijkse familiedag grote impact hebben op de inkomsten voor onze vereniging. Hierdoor hebben we ook het besluit moeten nemen om alle vrijwilligersvergoedingen stop te moeten zetten, ook omdat het juridisch niet toegestaan is om deze te betalen als er geen werkzaamheden voor uitgevoerd worden. Mochten er door deze maatregelen vrijwilligers of leden in de problemen komen dan willen we dat als bestuur wel graag horen zodat wij, eventueel in combinatie met de gemeente, hier een oplossing voor kunnen zoeken.

  De gemeente heeft deze week aangegeven de clubs te ondersteunen waar nodig, eventueel dus financieel, te beginnen met uitstel van betaling van de veldhuur. We blijven in gesprek met de gemeente om samen te zoeken naar oplossingen op allerlei gebieden. Zo gaat de gemeente het groot onderhoud naar voren halen zodat we het nieuwe seizoen vroeger op de velden mogen.

   

  Ook de gesprekken over het vernieuwen van sportpark Schoonenberg gaan gewoon door, meerdere malen heeft u in de media kunnen lezen wat de plannen zijn. Tot nu toe betreft het slechts een concept en is er nog niks concreets. De doelstelling vanuit de gemeente en betrokken clubs c.q. partijen is er om de plannen niet te laten stagneren, ondanks de huidige crisis.
  Uiteraard zijn wij als bestuur volop in beweging om te bekijken wat het beste en haalbaar is voor onze club met betrekking tot het renoveren of (deels) vernieuwen van onze kantine en kleedkamers. Ook dit is onderdeel van de gesprekken die we voeren met de diverse partijen.

  De jeugdcommissie is samen met de coördinatoren druk bezig met de teamindelingen voor komend seizoen en ook het samenstellen van de groep trainers voor de jeugd is in volle gang.

  De commissie die verantwoordelijk is voor het jeugdvoetbalkamp in Appelscha is bezig met de organisatie voor volgend jaar, want zoals u begrijpt is dit ook geannuleerd.


  Komend Paasweekend zal anders zijn dan anders, geen paaseieren zoeken voor onze jongste jeugd met de aanwezigheid van de paashaas. Geen jeugdactiviteiten die jaarlijks worden georganiseerd door de jeugdcommissie en vele vrijwilligers, ons sportpark zal leeg en verlaten zijn.

  Dat dit niet is wat iedereen zou willen lijkt ons logisch, maar nogmaals, voetbal is in deze crisistijd helaas niet meer dan een bijzaak in het leven. De gezondheid van iedereen staat boven alles. 

  Laten we er samen voor zorgen dat we volgend jaar weer optimaal mogen en kunnen genieten van het Paasweekend. 

  Pas goed op elkaar en laten we hopen dat we elkaar weer snel in goede gezondheid kunnen treffen op en rond de velden van onze fantastische club.

  Ik wens u en jullie namens het bestuur en de jeugdcommissie een mooi maar vooral gezond Paasweekend toe.

   

  Vriendelijke groet,
  Michel Spierenburg,
  Voorzitter VV. IJmuiden.