• Vertrouwenscontactpersonen VV IJmuiden

   

  V.V. IJmuiden wil een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier bezig is met zijn of haar sport: voetbal.  We vinden het als bestuur belangrijk dat zaken als pesten, discrimineren, grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. Om deze reden zijn , tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 13 november 2018, Bas Koppes en Karin Noorman geïnstalleerd als vertrouwenscontactpersoon (VCP).

   

  Zij zijn samen het centrale aanspreekpunt om ervoor te zorgen dat de manier waarop we binnen de club met elkaar omgaan, leuk en veilig blijft en om grensoverschrijdend gedrag voor te zijn.

  Bas en Karin hebben de opleiding vertrouwenscontactpersoon gevolgd bij de Academie voor Sportkader/NOCNSF en zijn vanuit hun eigen (werk)praktijk gewend om met vertrouwelijke zaken om te gaan.

   

  Wanneer kun je terecht bij de VCP’s van V.V. IJmuiden?

  Bij onze VCP’s kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd zal worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden.

  De vragen die je heb kunnen gaan over:

  • Pesten
  • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hiermee te maken heeft
  • Seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting
  • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort

   

  De VCP’s zijn er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn.

  De VCP’s zijn er voor iedereen, van elke leeftijd binnen V.V. IJmuiden.

   

  Hoe kun je de VCP’s bereiken?

  Je kunt de VCP’s als volgt bereiken:

  Bas Koppes        e-mail: baskoppes@gmail.com   telefoon: 06-55426800

  Karin Noorman e-mail: karin.noorman@planet.nl  telefoon: 06-13901019

   

  Contact per e-mail is uitsluitend bedoeld om aan te geven dat je een afspraak wilt maken. Er wordt dan snel daarna contact met je opgenomen. Bij grote spoed adviseren we je direct telefonisch contact op te nemen.

  Snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde wordt gemaakt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling voorkomen kan worden.

  Je kunt zelf kiezen wie van de VCP’s je benadert. Wil je met beiden een afspraak, geef dit dan even aan. Ben je jonger dan 16 jaar, dan is het wenselijk dat je iemand naar het gesprek meeneemt die volwassen is. Gesprekken worden uit privacy-overwegingen niet op de club gevoerd. In overleg met jou zal er een locatie worden gekozen.

   

  Waar zijn de VCP’s niet voor?

  De VCP’s  zullen mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Zij hebben een andere rol dan een vertrouwenspersoon.  De VCP’s hebben uitsluitend een procedureel-adviserende functie: zij wijzen jou de weg welke stappen je zelf kunt ondernemen. Een vertrouwenspersoon speelt juist een inhoudelijk adviserende rol en begeleidt betrokkene bij het hele traject. Dit doen de VCP’s niet.

  In principe zijn de VCP’s er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hierover, die tussen VV IJmuiden-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen V.V. IJmuiden en de betrokkene(n).

  Bij twijfel: bespreek met de VCP’s of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is.

  Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd in overleg met betrokkene(n), plaatsvinden buiten V.V. IJmuiden.

   

  Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

  Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en jouw toestemming gebeuren! De gesprekken die tussen jou en de vertrouwenscontactpersonen plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld zonder dat jij daar:

  • toestemming voor hebt gegeven
  • van op de hoogte bent

   

  Incidenten van seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting bespreekt de VCP geanonimiseerd met het bestuur. Als het bestuur van oordeel is dat het incident zodanig ernstig is en acuut van aard dat de vertrouwelijkheid (gedeeltelijk) zal moeten worden doorbroken, dan zal dit eerst met de betrokkene worden besproken en toegelicht.

  Opheffen van de vertrouwelijkheid gebeurt overigens met inachtneming van alle verplichtingen die het bestuur en VCP hebben jegens de bescherming van de privacy van alle betrokken partijen. Met de betrokkene bespreekt de VCP de mogelijke gevolgen van deze stap en verwijst de betrokkene naar relevante hulpverlening. Tevens wordt afgesproken hoe betrokkene op de hoogte wordt gehouden van het handelen van het bestuur.

  Overwegingen die tot het opheffen van de vertrouwelijkheid aanleiding kunnen geven zijn:

  • er is sprake van een ernstig strafbaar feit;
  • er is sprake van angst of onmacht aan de zijde van betrokkene om een strafbare en/of ongewenste situatie te beëindigen;
  • er is sprake van een voor de betrokkene of derden acute onveilige sportomgeving;
  • er is sprake van gedragingen of een situatie waarin het bestuur vanuit haar verantwoordelijkheid in het algemeen belang moet ingrijpen.

  In geval dat de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven omdat er sprake is van een ernstig strafbaar feit waar aangifteplicht voor geldt, zoals bij verkrachting, dan stelt de VCP het bestuur daarvan in kennis en zal het bestuur deze verplichting tot aangifte moeten nakomen.

  Doet zij dat niet, dan berust deze verplichting in even grote mate bij de VCP. Deze kan echter geen aangifte doen namens de vereniging, maar doet dat dan als privé persoon.

  In gevallen bij ernstige twijfel bij de VCP (en/of bij het bestuur) aan de juistheid van het opheffen van de vertrouwelijkheid, zal de VCP eerst contact opnemen met zijn/haar collega op Bondsniveau.

  De activiteiten van de VCP’s vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteren de VCP’s (geanonimiseerd) aan het bestuur of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

   

  NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport

  Als er sprake is van seksuele intimidatie dan kun je niet alleen bij onze VCP’s terecht maar ook bij het NOC*NSF meldpunt met je eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen.

  Via deze link https://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport kun je zien hoe je contact op kunt nemen.