Beleidsplan Jeugdvoetbal

Beleidsplan Jeugdvoetbal

 

Beleidsplan

Jeugdvoetbal

 

vvijmuiden.jpg

 

       

 

 

 

 

                        Gemaakt door Hoofd jeugd opleiding Mike Finch 2020 met instemming jeugdcommissie

 

Beste trainer, begeleider, leider, ouder en/of lid, 

Met ingang van het seizoen 2020/2021 is VV IJmuiden een andere weg ingeslagen. Binnen de welbekende lijnen van onze club waar de sfeer een sterk en belangrijk goed is, zijn we de afgelopen tijd flink gegroeid en vinden we het nu tijd voor een volgende stap. Met deze stap (het ontwikkelen en opleiden van jeugdspelers en trainers) wil VV IJmuiden een nieuwe en duidelijke structuur neerleggen, wat weergegeven wordt in dit korte en overzichtelijke jeugdplan.In dit plan komt o.a. aan bod wat er verwacht mag worden van een trainer en leider maar ook de afspraken rond het spelen van een wedstrijd, afwerken van een training, omgangsnormen van kinderen en ouders en het gebruik en achterlaten van velden, kleedruimtes en de gebruikte materialen. 

Bij het leiden of trainen van een team komt veel kijken, d.m.v. dit plan probeert de jeugdcommissie haar steentje bij te dragen door een leidraad te geven, zodat op een eenvoudige manier antwoord gegeven kan worden op eventuele vragen en duidelijkheid te creëren.

Wij wensen alle trainers, leiders, spelers, familie en overige toeschouwers op ons complex veel voetbalplezier toe, waarbij opleiden, sportiviteit en gezelligheid de kernwaarden van onze vereniging zijn.  Het begint met het aansturen en begeleiden van de trainer en zijn/haar team. 

Opdat de beste maar gewoon mogen winnen.

M vr gr. de Hoofd Jeugdopleiding .

 

Inhoudsopgave:

 

 1. Voetbalvereniging IJmuiden 
 2. SWOT analyse                           
 3. Taken trainers                           
 4. Taken leiders                            
 5. Leeftijdsindeling jeugd       
 6. Speelduur wedstrijden         
 7. Speelwijze en coaching          
 8. Selectie criteria                           
 9. Dispensatie beleid                   
 10. Doelstelling per categorie         
 11. Veldindeling wedstrijd/training 
 12. Licht en Oefenwedstrijd 
 13. Spelerspas 
 14. Gele en Rode kaarten 
 15. Communicatie 
 16. Afgelasting
 17. Slotwoord                 


Bijlages:

Contributie                                   

Jeugdcommissie                        

Technische zaken jeugd           

 

1) Voetbalvereniging IJmuiden

Wij zijn een relatief grote vereniging met ongeveer 800 leden, verdeeld over 400+ jeugdleden, 230 senioren , 40 zaalvoetbal leden, +/- 75 niet spelende leden en 70 donateurs. VV IJmuiden is sinds de oprichting een echte zaterdag vereniging. Dit is op en rond de velden duidelijk te merken. Er is namelijk altijd reuring, en geldt de regel “ons kent ons”.

“Het is altijd gezellig” is ook een veel gehoorde uitspraak. Op dit moment bestaat IJmuiden uit 8 senioren elftallen, 6 zaalvoetbal teams, 9 jeugdelftallen, en 13 (jongens) jeugdteams en beschikken we  over 2 mini teams die een kleine, in de regio gevormde competitie volgen en een 20-tal die alvast de training zijn gestart zonder wedstrijden (dit i.v.m. leeftijd).  

Inmiddels kan IJmuiden zich ook meten met de dames/meiden competities. Momenteel zijn er 1 senioren dames elftallen, 2 senioren damesteams (7 tegen 7), 4 jeugdelftallen meiden en 2 meiden jeugdteams. Doordat onze club zo groeiend is, besloten we een kwaliteitsslag te maken bij de jongste jeugd. Deze structuurwijziging zal vooral betrekking hebben op JO-8 t/m JO12, maar zeker door gaan vloeien naar de bovenbouw (JO13 t/m JO19) van IJmuiden. Bij doelstelling per leeftijdscategorie wordt hier verder op ingegaan. 
vvijmuiden1.jpg

Vanwege onze groei, zullen we nog meer afhankelijk zijn van vrijwilligers. Hierdoor zullen wij bij onze vereniging ook met stagiaires werken op het trainingsveld. Deze “jeugdtrainers” zullen worden begeleid door de HJO en opgeleid worden tot zelfstandige trainers. De onderbouw wordt zoveel mogelijk getraind door KNVB opgeleide jeugdtrainers. Voor de bovenbouw gaat de voorkeur naar KNVB junioren trainer (UEFA C) of KNVB TC3. De trainers worden begeleid door de HJO en coördinatoren. 

 

2) SWOT analyse

Bij de SWOT analyse waar gekeken is naar de sterke punten, ontwikkel punten, kansen en bedreigingen voor de toekomst van VV IJmuiden, deze worden hieronder weergegeven.

Sterke punten:

 • Familie vereniging
 • Vrijwilligers
 • Laatste jaren gezorgd voor dubbele trainers bezetting
 • Goed draagvlak en communicatie met trainers
 • Opleiden jeugdtrainers faciliteren bij KNVB
 • Aanzuigende werking zonder ledenwerving
 • Gemoedelijke, informele sfeer
 • Gastvrijheid
 • Veel voor weinig; lage contributie
 • Goede faciliteiten
 • Zaalvoetbal
 • Dames- en meidenvoetbal
 • Nevenactiviteiten
 • Media aandacht


Ontwikkel punten:

 • Kwaliteit jeugdtrainers & -coaches
 • Uniform werken jeugdtrainers & coaches
 • Doorstroming jeugd naar senioren
 • Verloop oudere jeugd
 • Tekort aan scheidsrechters
 • Social media
 • Website

 

Kansen:

 • Ontwikkeling herstructurering van de velden en eventuele nieuwbouw van de accommodatie

 

Bedreigingen:

 • (2020/2021)Covid (is ook een kans gebleken)

 

3) Taken trainers

Wat wij van onze trainers verwachten; is het verzorgen van alle zaken die betrekking hebben op het spel. Van het organiseren van het team vóór de wedstrijd, tot het terug brengen van de groep op ons complex na de wedstrijden. Zaken als, ‘de grensrechter en leider’ behoren ook tot het takenpakket van de trainer, al is dit in samenspraak met de HJO en coördinatoren. Jaarlijks inventariseert de HJO de opleidingsbehoefte onder de trainers. De trainer bereidt zijn trainingen voor vanuit de KNVB app Rinus (rekening houdend met leeftijd specifieke kenmerken) waarbij hij/zij werkt met de Leercirkel; deze bestaat uit vier onderdelen:

 

Ervaren (voetballen-coachen-training geven)

Reflecteren (wat is er gebeurd-wat is het effect)

Informatie verwerken analyseren (wat ging goed-wat kan beter- hoe kan het beter)

Oefenen/uitproberen (trainen-scholen) en dan weer vice versa naar ervaren etc.(de cirkel is rond).

vvijmuiden2.jpg

In de training zijn alle elementen verbonden aan balcontact en wordt er altijd afgesloten met een partijvorm!

Op trainingsdagen is de trainer verantwoordelijk voor: 

 • De materialen die hij/zij gebruikt om de trainingen te organiseren op de afgesproken dagen en tijden. (ballen, hoedjes, hesjes en terugplaatsen goals)
 • Het informeren van spelers/ouders bij afgelasten van de training.
 • Het oplossen van problemen rond spelers onderling of met ouders.

      Daar waar nodig, in samenspraak met de jeugdcoördinator/HJO.

 • Het gedrag en veiligheid van spelers tijdens de training.
 • Het verlenen van eerste hulp bij een ontstane blessure, eventueel het inlichten van de Club Fysio en/of ouders in dit geval.

      (bijvoorbeeld de aanleiding van de blessure)

 • Het gebruik van de beschikbaar gestelde kleding en sleutels.
 • Aanwezigheid bij trainersoverleg(nog op te starten vanwege Covid) en eventuele informatieve bijeenkomsten voor spelers/ouders

 

 vvIJmuiden3.jpg

   

4) Taken leider

 

Wat wij van onze leiders verwachten; is het regelen en organiseren van randverschijnselen rondom een team/elftal. Het fungeren als klankbord en/of tussenpersoon zijn voor de spelersgroep. Zaken als het organiseren van het (digitale) wedstrijdformulier en drinken voor spelers en tegenstander in de rust. Verdere taken natuurlijk in overleg met de trainer en verzorgt de leider de aanmelding van het team in de bestuurskamer bij uit wedstrijden.

 

5) Leeftijdsindeling

 

Catergorie

Leeftijd

Jongens                      Meisjes

Mini’s

5 en 6 jaar

2 competitie, de rest traint uitsluitend

Onder 8

7 jaar

2 teams

Incl. meisjes

Onder 9

8 jaar

4 teams

 

Onder 10

9 jaar

2 teams

 

Onder 11

10 jaar

3 teams

2 teams

Onder 12

11 jaar

2 teams

 

Onder 13

12 jaar

2 elftallen

1 elftal

Onder 14

13 jaar

1 elftal

 

Onder 15

14 jaar

2 elftallen

2 elftallen

Onder 16

15 jaar

1 elftal

 

Onder 17

16 jaar

1 elftal

1 elftal

Onder 19

17 – 18 jaar

2 elftallen

 

 

 

6) Speelduur wedstrijden 

               

Categorie

Speelduur  

Rust  

Veld  

Aantal spelers(sters) 

 

Onder 8/9

2 x 20 min 

5 min.+2 x  time out  

1/4 

  6 spelers 

Onder 10

2 x 25 min 

5 min.+2x time out  

1/4 

  6 spelers 

Onder11/12

2 x 30 min 

10 min.+2x time out 

half 

  8 spelers 

Onder 13

2 x 30 min 

15 min 

Heel 

11 spelers 

Onder 14/15

2 x 35 min

15 min

Heel

11 spelers

Onder 16/17

2 x 40 min

15 min

Heel

11 spelers

Onder 18/19

2 x 45 min 

15 min 

Heel 

11 spelers 7) Speelwijze en coaching

Doordat VV IJmuiden kiest voor het opleiden van jeugdspelers heeft dit als gevolg dat wedstrijden dienen als leermoment voor de jeugdspelers. Door alle jeugdspelers op dezelfde wijze op te leiden met een eenduidige speelwijze, kan de gewenste herkenbare speelstijl ontstaan. Daarom kiest VV IJmuiden voor een 1-2-1-2 formatie bij 6v6 en voor een 1-3-3-1 formatie (de dubbele ruit) bij 8v8 en een 1-4-3-3 formatie 11v11.

Bij VV IJmuiden coachen we altijd positief! Coaching is het beïnvloeden van het gedrag van spelers. Het is van groot belang dat bij coachen rekening gehouden wordt met de (leeftijd) groep: ‘Wat kunnen ze en wat willen ze?’ Men moet dus inzicht hebben in hetgeen de jonge speler doormaakt. Het coachen moet er in principe op gericht zijn om de spelers te laten leren en niet hoofdzakelijk op winst of verlies. Natuurlijk heeft een coach ook emoties, maar als je met jeugd werkt, moet je verder kijken dan de wedstrijd van vandaag. Niet voor niets brengt de  ene club meer eigen ‘kweek’ voort dan de andere club. Dat heeft voor een groot deel te maken, met de wijze waarop het jeugdkader haar werk doet (training, coaching, begeleiding).

Ouders hebben een grote rol in de beïnvloeding van het kind tijdens het spel. VV IJmuiden stimuleert ouders om niet voetbalinhoudelijk te coachen en dit aan de trainers/coach over te laten. Ouders moedigen hun kind aan. Hun positieve ondersteuning wordt zeer gewaardeerd, het mee coachen echter niet.

8) Selectiecriteria vv IJmuiden.

Het ideaal plaatje bij het selecteren van jeugdspelers zou natuurlijk zijn dat de beste spelers in de 1e teams spelen, maar dit gaat dan mogelijk ten kosten van het kunnen spelen met b.v. vriendjes. Dit zijn criteria waar VV IJmuiden rekening mee houdt. Het plezier hebben staat tenslotte centraal! Hierin schuilt wel het gevaar dat de “mindere“ niet met de “betere” mee kunnen komen, wat weer voor onderlinge wrijving kan zorgen (en/of bij ouders). Deze manier van selecteren (de beste in 1e) voeren wij vanaf JO11 wanneer we met 8-tallen op een half veld gaan werken. Om tot dat moment beiden op peil te houden (plezier en prestatie) beginnen we ze bij de mini’s op een natuurlijke manier samen te voegen en volgen we spelers waar indien nodig bij te kunnen sturen naar een hoger/lager niveau ter beoordeling van hoofd opleiding in samenspraak met coördinatoren en trainers. Dit gaat altijd in overleg met ouders en kinderen, want hun speelplezier staat bij onze vereniging bovenaan. Hiermee bereiken we dat kinderen uitgedaagd blijven worden op hun niveau met als draagvlak plezier. We zullen geen selectie wedstrijden/trainingen houden, maar selecteren op basis van het speler volgsysteem, waarbij zowel positieve als negatieve signalen besproken worden tijdens trainers- en coördinatoren overleg. Eindverantwoordelijk voor eventuele wijzigingen is HJO.

9)Dispensatiebeleid.

Hier zijn wij geen voorstander van! Maar uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd. Het moet dus niet zo zijn dat we dispensatie aanvragen om een elftal te versterken. Uitzonderingen dienen altijd in een overleg met de HJO en coördinatoren besproken te worden, voordat we met de ouders en betreffende speler gaan overleggen.

vvIJmuiden4.jpg

10)Doelstelling per leeftijdscategorie.

De HJO bepaalt samen met de coördinatoren en jeugd trainers op welk niveau een team moet spelen en maakt hiervan een terugkoppeling naar jeugdcommissie. Dit betekent dat de doelstelling bij deze categorieën “het opleiden van het individu, de speler” betreft. Echter is het wel belangrijk om te zoeken naar de juiste weerstand. Niet alleen maar 10-0 winnen, maar ook niet 0-10 verliezen, omdat de trainer graag hoog wil spelen. Het doorschuiven van ‘het talent’ doen we op voorspraak van HJO (zie uitleg selectiecriteria).

Vanaf de JO11 streven we er naar om minimaal eerste klasse of hoger te spelen. Dit is een mooi niveau om spelers op te leiden, mede omdat hier over het algemeen beter georganiseerde clubs gaat. Dus niet het kampioenschap is een doelstelling voor VV IJmuiden, maar het niveau voor de lange termijn. Al is een kampioenschap natuurlijk wel een hele mooie motivatie, en/of een prachtig compliment voor een groep. 

Ditzelfde geldt ook voor de bovenbouw. Alleen dient deze lichting naast het uitspreken van een doelstelling, ook rekening te houden met “de puberteit”! Bij de bovenbouw verdient de trainer dan ook wat extra aandacht. Normen en waarden zijn hier al een doelstelling op zich!

Doelstelling bij de JO19 zal zijn, het klaarstomen van spelers voor ons vlaggenschip. Hier zou dan ook een samenwerking moeten zijn tussen zowel jeugd als seniorentrainer(s). 

De schakel tussen de Jeugd, JO19 en de selectie is de O23 competitie. De selectie is verantwoordelijk voor het oproepen van spelers, maar dient dit te overleggen met de trainer JO19. 

Doelstelling is; spelers voorbereiden op de selectie, maar óók als uitgangpunt “PRESTEREN”!

11) De veldindeling (wedstrijd en training)  

 VV IJmuiden beschikt over zes wedstrijdvelden en vier trainingsvelden 

Veld 1

Heel veld

Geen training

Geen licht

 

Veld 2

Heel veld

Geen training

Geen licht

Cat. A (hoofdveld)

Veld C1

Kwart veld

Training

Verlichting

 

Veld C2

Kwart veld

Training

Verlichting

 

Veld 3

Heel/half veld

Training

Verlichting

 

Veld E1

Kwart veld

Training

Verlichting

 

Veld E2

Kwart veld

Training

Verlichting

 

Veld 4

Heel/half veld

Training

Verlichting

 

 

vvIJmuiden5.jpg

 

12) Licht en oefenwedstrijden.

 

Het spelen van oefenwedstrijden op ons complex is zelden een probleem. Punten waar rekening mee moet worden gehouden zijn;  - Zijn de velden vrij gegeven om gebruikt te mogen worden? (gemeente) Zijn de velden bespeelbaar of dienen deze gespaard te worden? (keuring zie protocol Afgelastingen bij punt 17)  - Wordt er op het geplande moment getraind of niet!?

Dit gaat altijd in overleg en met toestemming van wedstrijdsecretaris. Deze zet de lijn voort m.b.t. scheidsrechter, kleedruimte ,eventuele barbezettingen en wat verder geregeld moet worden. Belangrijk is dat ingelaste competitie/bekerwedstrijden altijd voor gaan op geplande oefenwedstrijden. Hierdoor kan het zijn dat reeds vastgelegde oefenwedstrijden alsnog komen te vervallen. Avondwedstrijden kunnen alleen ingepland worden op de velden met verlichting.

13) De spelerspas + overschrijven

Vanaf de O13 heeft elke speler een spelerspas, dit moet een bijdrage leveren aan het behouden en waar nodig terugbrengen van respect rond de velden. Wangedrag op en rond de velden en overtredingen ten aanzien van de speelgerechtigheid worden hiermee bestreden. Voor een eerlijk competitieverloop moet iedere speler vanaf de O13 de pas elke wedstrijd digitaal laten zien. De scheidsrechter is verplicht de spelerspassen digitaal te controleren. Op deze manier sluit je spelers met een schorsing uit en kun je controleren of een speler niet op een hoger niveau acteert. Gebruik van de spelerspassen is relatief eenvoudig. De trainer/leider klikt dit digitaal aan in sportlink, waarin de teams al samengesteld staan. 

Overschrijven:

Mochten spelers willen overschrijven, dan dienen ze dit via de Jeugdsecretaris te doen (zie bijlage 2 Jeugdcommissie). De overschrijvingstermijn om over te stappen naar een andere club loopt af op de door de KNVB gestelde overschrijfdatum. Schrijf je over na deze termijn naar een andere club tot 1 september betaal je de helft van de contributie van het komende seizoen. Spelers dienen eerst hun schulden te betalen en kleding ingeleverd te hebben, alvorens te kunnen overschrijven en geen bindende wedstrijd gespeeld te hebben. Schrijf je over naar een andere club na 1 september betaal je de volledige contributie van het lopende seizoen.

14) Rode en gele kaarten

Straffen van de KNVB, rode kaarten worden geregistreerd en besproken binnen de jeugdcommissie.

 

vvIJmuiden6.jpg

  

15) Communicatie binnen jeugdbestuur

Voor een goede samenwerking is duidelijke communicatie een must!  Voor communicatie tussen trainers en spelers/ouder(s) ligt deze taak bij de trainer/leider van een team (ondersteund door HJO en coördinatoren). De HJO communiceert op zijn beurt de voetbalzaken n.a.v. coördinatoren overleg met jeugdcommissie en bewaakt (is verantwoordelijk voor) de voetbalvisie van VV IJmuiden.

Zie “Jeugdcommissie” met beschrijving van de functies. Wie regelt wat en wat zijn hem/haar verantwoordelijkheden als aanspreekpunt.

16) afgelastingen                          

Dit protocol is leidend voor de afgelastingen van thuiswedstrijden en trainingen.

Zaterdag

Bij slechte weersomstandigheden zal de vereniging de velden keuren. Het bestuurslid van dienst neemt in overleg met 1 van de coördinatoren een beslissing per veld. Deze keuring gebeurt rond 7.45. 

De afgelastingen moeten worden gecommuniceerd via de voetbal app (www.voetbal.nl) en de website van de vereniging. De trainers zullen geïnformeerd worden en de afgelasting naar de ouders communiceren. Trainers dienen ouders en leden ook erop te wijzen dat zij eerst de voetbal app of de website moeten bekijken om zo drukte aan de telefoon te vermijden. Voetbalschool: indien op zaterdag de wedstrijden afgelast worden, betekent dit dat ook de trainingen van de voetbalschool zijn afgelast.

Algehele afgelasting

Algehele afgelasting gebeurt door de KNVB op de dag voorafgaand aan de speeldag (dan wel eerder), vanwege de verwachte gesteldheid van de velden op de speeldag.

Deze afgelasting staat in de loop van de dag voor de betreffende speeldag dan al op NOS teletekst pagina 603. Ook zal getracht worden het zo snel mogelijk op onze website te vermelden. 

Trainingen

Bij slechte weersomstandigheden zal de vereniging de velden keuren voor 16.00. De keuring wordt gedaan door 1 van de coördinatoren. Indien de training wordt afgelast zal dit zo snel mogelijk door de coördinatoren gemeld worden in de trainersapps die de ouders op deze manier weer informeren. Ook wordt de afgelasting bekend gemaakt via de website www.vvijmuiden.nl en social media. Bij onverwacht extreem weer zal op de trainingsavond een herkeuring plaatsvinden door de aanwezige coördinator / trainer. Bij geen bericht zullen de trainingen door gaan.  Keuringen op woensdag doen de coördinatoren om 14.00 (i.v.m. de mini’s.) Bij vv IJmuiden geldt de regel: bij onweer direct van het veld af. 

N.B. de spelers moeten ervan uit gaan dat de training altijd door gaat, behalve als de trainer meldt dat de training is afgelast of dat dit vermeld staat op de website. 

Wekelijks traint Waterloo op onze velden. Bij afgelastingen zal Nol van Hooff dit naar de verantwoordelijke van voetbalvereniging Waterloo communiceren. 

17) Slotwoord

Dit is geschreven door Hoofd Jeugd opleidingen Mike Finch. 

Versie 1.1  jaar 2022

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!